Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Actualizat: 02/12/2020

Site-ul bioclinica.ro, cu subdomeniile aferente platformei Contul meu, respectiv Platformei Programări Online, este proprietatea Laboratoarelor de analize medicale BIOCLINICA (Arad, Bistrița, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Deva, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara). Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu conținutul acestui document.

Laboratoarele de analize medicale BIOCLINICA au înțeles amploarea și consecințele stabilite de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) precum și de legislația conexă în domeniu privind protecția datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze drepturile și libertățile Dumneavoastră să le prelucreze în condiții de siguranță și în conformitate cu toate obligațiile legale.

Prin această Politică de protecție a datelor cu caracter personal, dorim să vă informăm în mod transparent despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin intermediul paginii noastre web.

Pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale, actualizările și modificările periodice ale acestei Politici de protecție a datelor cu caracter personal vor fi publicate pe această pagină, precum și în secțiunea Contul meu, ulterior logării cu datele Dvs. de logare.

1. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

1.1. Date de contact și navigare

Colectăm direct datele Dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului de contact publicat pe site-ul nostru (email, telefon, locație) și indirect prin accesarea site-ului nostru (IP-ul folosit la momentul accesări). De exemplu, când ne trimiteți un mesaj prin intermediul formularului de contact, ne furnizați informații precum: adresă de email, numărul de telefon, precum și orice date ne oferiți în câmpul de mesaj. De asemenea, colectăm adresa Dvs. de mail atunci când completați chestionarul de satisfacție. Așadar, aveți controlul deplin asupra tipului de informație pe care o oferiți.

1.2. Cookies

Mai putem colecta și prelucra ulterior anumite informații cu privire la comportamentul Dvs. în timpul vizitării site-ului nostru, pentru a vă personaliza experiența online. Conform Politicii noastre de utilizare a cookie-urilor Politica privind Cookies, putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare.

1.3. Datele de pe Contul Dvs. de pacient

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră și prin intermediul secțiunii Contul meu. Pentru buna gestionare a contului dumneavoastră de pacient, colectăm adresa Dvs. de email și parola pe care o alegeți la prima logare. De asemenea, de pe contul dumneavoastră puteți accesa rezultatele analizelor efectuate la noi cu respectarea tuturor procedurilor legale. Acestea conțin date personale cu caracter sensibil, motiv pentru care Contul dumneavoastră este stocat în condiții de maximă siguranță.

1.4. Datele de la platforma de programări online

Prelucrarea de date personale se realizează și prin intermediul secțiunii de programări online. Pentru efectuarea programărilor online, colectăm: Nume, Prenume, adresă de email, locație, data, interval orar, date furnizate voluntar în momentul efectuării unei programări online. Toate datele personale pe care le furnizați sunt procesate în condiții de siguranță și stocate strict pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale în condițiile prezentei Politici privind protecția datelor cu caracter personal și Termenilor și condițiilor de Utilizare a Platformei Programări Online.

2. Scopul prelucrării datelor

Utilizăm datele cu caracter personal astfel:

2.1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Pentru a oferi cea mai bună experiență de navigare online pe site-ul nostru, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu activitatea Dvs. pe site. Ne bazăm pe interesul nostru legitim de a desfășura activități pentru Dvs. în condiții optime, având totodată grijă să vă respectăm drepturile și libertățile fundamentale.

De asemenea, am pus la dispoziția Dvs. un chestionar de satisfacție pe care îl puteți completa în mod voluntar, cu indicarea adresei Dvs. de mail, în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care vi le oferim în general. Colectarea adresei Dvs. de mail se bazează strict pe consimțământul Dvs., care poate fi retras în orice moment prin exercitarea dreptului Dvs. de ștergere.

2.2. Pentru a informa cu privire la activitatea noastră

Pentru a informa cu privire la activitatea noastră, a soluționa cererile, precum și a informa cu privire la modificări ale politicilor noastre, respectiv a acorda informații de interes pentru Dvs. ca pacient. În acest scop, vom utiliza datele de contact puse la dispoziție de Dvs., respectiv adresa de e-mail și nr. de telefon, precum și Contul dumneavoastră, prin intermediul căruia se pot afișa comunicări.

2.3. Pentru a afișa rezultatele analizelor efectuate la noi

Pentru transmiterea rezultatelor analizelor efectuate la noi, se va crea un Cont online în momentul acordării consimțământul expres la momentul recoltării. Vă puteți retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor Dvs. prin crearea unui Cont pe site-ul nostru, trimițând o solicitare de ștergere a datelor prin formularul de Contact sau la orice punct de recoltare.

Ne asigurăm de fiecare dată că aceste prelucrări se efectuează în acord cu drepturile și libertățile Dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu vă afectează.

2.4. Pentru a vă programa online

Pentru a efectua programarea Dvs. la analizele medicale de laborator solicitate prin intermediul Platformei Programări Online, precum și pentru o bună desfășurare a comunicării privind programarea online în vederea efectuării de analize medicale, în condiții de maximă siguranță și cu respectarea drepturilor Dvs. ca pacient și titular al datelor cu caracter personal procesate. Procesul de efectuare a unei programări online se va finaliza cu transmiterea unui e-mail de confirmare a programării online, care vi se va comunica la adresa de e-mail indicată în formularul completat odată cu efectuarea acesteia. Datele furnizate prin e-mail vor fi folosite și pentru realizarea de modificări sau anularea programării efectuate.

2.5. Pentru apărarea intereselor noastre legitime

În anumite situații, vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea desfășurată. Dintre acestea enumerăm:

 • Diverse măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor săi împotriva atacurilor cibernetice.
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente.
 • Măsuri de gestionare a diverse alte riscuri.
 • În anumite cazuri, ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această privință, sau diverse obligații de raportare.

3. Temeiurile prelucrării datelor

Temeiurile juridice ale prelucrării au în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și actele normative privind prelucrarea datelor cu caracter personal adoptate la nivelul României.

Prelucrarea datelor personale enumerate mai sus se întemeiază pe cel puţin una dintre următoarele baze juridice:

 • prelucrarea poate fi necesară în vederea încheierii unui raport juridic/contract și/sau pentru executarea acestuia;
 • prelucrarea poate fi necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care ne revine (de ex. cele referitoare la gestionarea documentelor justificative din punct de vedere fiscal, raportări la Direcția de Sănătate Publică, obligații de păstrare a probelor pe anumite perioade de timp etc.);
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime;
 • prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

4. Cât timp păstrăm datele Dvs. cu caracter personal

Păstrăm datele personale prelucrate de noi doar atât timp cât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate (inclusiv conform legii sau reglementărilor aplicabile), cum ar fi:

 1. Până la retragerea consimțământului pentru prelucrările de date personale întemeiate exclusiv pe consimțământ.
 2. Toate datele transmise prin formularul de contact vor fi utilizate strict pentru a vă oferi un răspuns și a vă soluționa cererea și vor fi păstrate pe o perioadă de 1 an de la data primirii solicitării.
 3. Rezultatele analizelor dumneavoastră vor fi păstrate pentru o durată de 2 (ani) și vor fi accesibile în contul dumneavoastră de pacient.
 4. Prin excepție de la prevederile anterioare, putem păstra orice date, dacă este cazul, până la expirarea termenului general de prescripție de 3 ani, în ceea ce privește situațiile în care am avea un interes legitim să păstrăm anumite date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu ce ar putea sa apară între părți (de exemplu, în contextul posibilei angajări a răspunderii juridice a noastre ori a persoanei vizate).
 5. În orice alte ipoteze ori în absența unor cerințe legale, reglementare sau contractuale specifice, perioada noastră de referință pentru păstrarea datelor personale este de 5 ani de la data încetării relațiilor/ultimul contact dintre noi și Dvs.

În orice situație, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația aplicabilă, ștergem datele Dvs. la momentul la care ne solicitați acest lucru. Situațiile de excepție aplicabile vor fi comunicate solicitantului prin intermediul răspunsului înaintat acestuia de Laboratoarele de analize medicale BIOCLINICA în legătură cu solicitarea de ștergere a datelor.

5. Cui transmitem datele Dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale Dvs. către diverse categorii de furnizori sau alte societăți cu care putem dezvolta parteneriate necesare desfășurării activității noastre, cu condiția existenței unui motiv întemeiat.

Datele Dvs. personale oferite prin formularul de Contact (Nume, prenume, adresă de email, telefon, mesaj), prin Platforma Programări Online sau cele aflate pe platforma Contul meu (adresă de email, parolă, buletine rezultate) nu vor fi transmise niciunei părți terțe fără acordul Dvs. explicit, cu excepția existenței unei obligații legale sau a unui alt temei juridic legitim.

Putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice, în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim.

Ne asigurăm că accesul la datele Dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. De aceea, toate datele sunt transmise cu măsuri de protecție adecvate, prin criptarea fișierelor transmise.

6. În ce țări transferăm datele Dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal pe teritoriul României sau a unor țări din interiorul Uniunii Europene. Este posibil să transferăm anumite date ale Dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Luăm toate măsurile pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele, și permitem astfel de transferuri doar când este absolut necesar, cu aplicarea principiului minimizării. Transferurile de date vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții de natură tehnică sau organizatorică. Pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferăm datele Dvs., ne puteți contacta oricând.

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal, nu ne asumăm responsabilitatea pentru vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. Vă reamintim că transmiterea informaţiilor prin Internet nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terţe părţi neautorizate independent de intervenția noastră.

7. Care sunt drepturile Dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor prevede că beneficiați, în calitate de persoană vizată, de următoarele drepturi:

7.1. Acces

Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele Dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

7.2. Rectificare

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

7.3. Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;
 • v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza exclusiv pe consimțământul Dvs.);
 • acestea au fost prelucrate ilegal;
 • dați curs unui drept legal de a vă opune;
 • ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării Dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în orice împrejurare. Cele mai probabile situații în care v-am putea refuza solicitarea sunt:

 • pentru respectarea unei obligații legale;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

7.4. Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată (v. secțiunea Rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora;
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse;
 • v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele Dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul Dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile Laboratoarelor de analize medicale BIOCLINICA sau ale altei persoane fizice sau juridice.

7.5. Portabilitatea datelor

Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul Dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate, precum și ca portarea să fie posibilă tehnic.

7.6. Opoziția

Vă puteți opune prelucrării datelor Dvs. în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile Dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

7.7. Decizii automate

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la Dvs.;
 • vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu Dvs.;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile Dvs.;
 • se bazează pe consimțământul Dvs. explicit.

7.8. Plângeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

7.9. Cum vă puteți exercita drepturile

Exercitarea oricăruia din drepturile de mai sus se poate face o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la oricare punct de recoltare BIOCLINICA (formular tipizat), prin trimiterea cererii la adresa dpo@bioclinica.ro sau ne puteți contacta folosind formularul de contact publicate pe pagina de contact pentru a demara procedura necesară. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maxim 30 (treizeci) de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maxim 60 (șaizeci) de zile, cu informarea dumneavoastră în mod corespunzător.

8. Modificări la această Politică

Laboratoarele de analize medicale BIOCLINICA își rezervă dreptul de a aduce modificări la această Politică privind protecția datelor cu caracter personal în orice moment prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest site și / sau - în măsura posibilităților din punct de vedere tehnic și legal - trimiterea unei notificări către utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact la dispoziția noastră. Se recomandă insistent să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate sub titlu.

În cazul în care modificările afectează activitățile de prelucrare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, vom colecta un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

9. Contact

Suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră și să furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs. Dacă aveți întrebări privind conținutul acestui document sau doriți să vă exercitați drepturile, nu ezitați să ne contactați pe email, la adresa dpo@bioclinica.ro.

Articole și noutăți

 • Astenia de primăvară: ce este, de ce apare și cum se gestionează

  Astenia de primăvară: ce este, de ce apare și cum se gestionează

  Primăvara aduce multă vitalitate în natură. La o primă vedere, este anotimpul în care ar trebui să fim plini de energie și gata să petrecem mai mult timp afară. Cu toate acestea, pentru anumite persoane, trecerea la temperaturi mai calde și zile mai lungi poate aduce cu sine și o senzație de letargi...
 • Bronșita: tipuri, simptome, diagnostic și tratament

  Bronșita: tipuri, simptome, diagnostic și tratament

  Bronșita este o afecțiune respiratorie comună ce inflamează tuburile bronșice și se manifestă prin tuse productivă. Aceasta afectează anual milioane de oameni și, deși de cele mai multe ori are forme ușoare, se poate transforma și într-o condiție serioasă care necesită atenție medicală. În funcție d...
 • Alergiile: cauze, manifestări, ce simptome au, testare și cum le tratezi

  Alergiile: cauze, manifestări, ce simptome au, testare și cum le tratezi

  Alergiile sunt reacții exagerate ale organismului, ca urmare a intrării în contact cu anumite substanțe din mediul înconjurător. Sistemul imunitar al persoanelor predispuse la alergii tratează aceste substanțe ca fiind străine, astfel că acționează împotriva lor și declanșează un răspuns imun. Acest...
 • Exsudatul faringian - metoda standard de diagnostic pentru faringita streptococică

  Exsudatul faringian - metoda standard de diagnostic pentru faringita streptococică

  Un procent de 70% dintre infecţiile faringiene sunt de etiologie (origine) virală, virusurile implicate fiind rhinovirusurile (în special la adulţi), adenovirusurile, virusul Herpes simplex 1, virusurile Coxsackie A (mai ales la copii), virusurile gripale și paragripale.

  Faringitele bacteriene sunt...
 • Pregătirea copiilor pentru analizele medicale de laborator

  Pregătirea copiilor pentru analizele medicale de laborator

  Pregătirea unui copil pentru analizele medicale de laborator poate fi o adevărată provocare. De la metodele de convingere a acestuia să coopereze și până la controlul nutriției copilului cu 24 ore înainte de recoltare, părinții trebuie să fie vigilenți și informați asupra detaliilor de care să țină ...
 • Cardiopatia ischemică: factori de risc, diagnostic, tratament

  Cardiopatia ischemică: factori de risc, diagnostic, tratament

  Cardiopatia ischemică este una dintre cele mai răspândite forme de cardiopatii, fiind definită de problemele mușchiului inimii, miocardul. În cardiopatia ischemică, inima are dificultăți în pomparea sângelui, deoarece principala „pompă” a inimii, ventriculul stâng, este mărit, dilatat sau slăbit. ...
 • Varicela: Cauze, simptome, trasmitere, tratament si prevenire

  Varicela: Cauze, simptome, trasmitere, tratament si prevenire

  Varicela, cunoscută popular sub denumirea de „vărsat de vânt”, este una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei, fiind cauzată de același virus care provoacă apariția Zonei Zoster. Varicela este o boala contagioasă, care necesită tratament corespunzător și care poate fi prevenită, astfel înc...
 • Totul despre oreion: diagnostic, tratament, complicatii

  Totul despre oreion: diagnostic, tratament, complicatii

  Oreionul sau parotida epidermică este o boală contagioasă, manifestată frecvent prin mărirea glandelor salivare parotide, aflate în apropierea urechilor. Afectează mai ales copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, însă poate apărea și la adulți; în cazuri rare, afectează și copiii de 1-2 ani....
Vezi toate articolele

Întrebări frecvente

 • Care este diferența dintre un laborator Bioclinica și un centru de recoltare Bioclinica?

 • În cât timp se eliberează buletinele de rezultate pentru analize?

 • Pot ridica un buletin de analize care nu este al meu?